Rodný dům Jaroslava Haška

Rodný dům Jaroslava Haška byl postaven podle plánů Johanna Nowotného roku 1842. Vznikla tak třípatrová čtyřkřídlá klasicistní stavba, která se nachází na Novém Městě. Budova prošla několika rekonstrukcemi. První započala v roce 1928 a šlo o adaptace bytu. Další rekonstrukce proběhla roku 1934 a poslední roku 1961. Vjezd do budovy zdobí dvoukřídlé novorenesanční dveře s původní nadsvětlíkovou mřížkou. Zraku neunikne ani Haškova pamětní deska. Jaroslav Hašek proslul zejména dílem Osudy dobrého vojáka Švejka, nicméně jste mohli zavadit také o jeho další, stejně zdařilé knihy – Můj obchod se psy a jiné povídky nebo Trampoty pana Tenkráta. Hašek se narodil roku 1883 a během svého divokého života inklinoval k ideji anarchie, stal se součástí pražské bohémy a během první světové války byl součástí českých legií v Rusku. Je dost pravděpodobné, že právě válečné prostředí ho značně ovlivnilo a inspirovalo v jeho tvorbě.

Školská 1325/16, 110 00 Praha 1

Dominika Hanáčková o rodném domě Jaroslava Haška

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.