Celkový vítěz

Modrá je dobrá

Kvíz 1: 275
Kvíz 2: 380
Kvíz 3: 445
Celkem: 1100