Žižkovský industriál

Když bydlíte na Vinohradech, nemusíte znát svého souseda. Na Žižkově se tomu neubráníte. Žižkov, přezdívaný pražský Montmartre nebo Republika Žižkov, je jednou z nejosobitějších pražských čtvrtí. Jeho půvab a jedinečnost pramení z extrémní výstavby v 19. století, kdy se Žižkov z malé usedlosti daleko za hradbami Starého Města proměnil na pražské předměstí s nejvyšší hustotou zalidnění. V době, kdy se do Čech přihnala průmyslová revoluce a v okolí Prahy začaly vznikat první fabriky, bylo potřeba vytvořit bydlení pro nově vznikající třídu: dělnictvo. Místní kopcovitý terén nedovoloval výstavbu továren, a tak se do čtvrti sevřené Vítkovským kopcem, železnicí a vinohradskými bloky začaly stěhovat chudé rodiny a dělníci z venkova. Výstavbu raketově nastartoval císařský dekret, který roku 1881 ze Žižkova udělal samostatné město. Už deset let poté vzrostl počet obyvatel na dvojnásobek, což čítalo asi 42 000 obyvatel. Rostoucí poptávky dokázal skvěle využít stavební podnikatel a pozdější starosta Karel Hartig, který o pár let dříve položil základy žižkovského urbanismu a utvořil regulační plán výstavby Žižkova. Vznikl tak neodmyslitelný ráz čtvrti plný úzkých uliček, stísněných náměstí a ošuntělých domů, které byly navzájem propojované pověstnými pavlačemi. Z původní zástavby do dnešních dní zbylo jen málo. Neblaze se na tom podepsal hlavně minulý režim, který plánoval špinavý a nehygienický Žižkov vybourat a nahradit ho modernistickým městem. Nejlépe zachovaná část starého Žižkova je v okolí Husitské ulice. Z nadhledu ji můžete pozorovat z cyklostezky, která nahradila bývalé koleje vedoucí na Hlavní nádraží. Trasa vám dá nahlédnout i do některých otevřených vnitrobloků otočených k Vítkovu, kde stále najdete některé historické pavlače, které hrdě odolávají zubu času stejně jako Žižkov sám.

Otevírací doba:
Kdykoliv

Pod Vítkovem 554/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Žižkovský industrial – Pod Vítkovem 554/4, Žižkov

Nacházíme se v době, kdy se většina z nás kouká pouze dolů a necháváme si hlavu zahlcovat zprávami a stresem z displeje telefonů. Proto jsme se rozhodli, že je čas na změnu. Až se budete pohybovat na místě, kde dříve projížděl vlak pod vítkovským kopcem, zkuste hlavu naopak zvednout. Dívejte se do oblak, dívejte se vzhůru. Možná budete překvapení, co se mimo naše běžné zorné pole občas nachází. 

Připravili jsme konkrétně pro toto místo QR kód, pod kterým můžete zachytit, (rozumějte vyfotit), cokoliv, co vás zde zrovna v danou chvíli zaujme.

Těšíme se na vaše nápady!

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.