Skautský institut

Věřili byste, že se u Staroměstského náměstí nachází jeden z poetických vnitrobloků? Od Orloje a davů turistů coby kamenem dohodil? Skrývají ho mezi sebou dva historické domy, které dnes obývá Skautský institut a Pražské kreativní centrum. Kultura tu však nesídlila odjakživa. V první z budov, původně pozdně gotickém domě U Minuty, který dnes můžeme obdivovat v jeho renesanční podobě, byla zprvu lékárna. Na konci 19. století v něm bydlel spolu se svými rodiči a sestrami mladý Franz Kafka, významný česko-německý spisovatel. Vedlejší dům U Zlatého rohu je ještě o něco starší. Stojí na středověkých základech a původně se jednalo o dva různé domy, které byly roku 1623 spojeny v jeden palác v pozdně renesančním duchu. Některé jejich části se dochovaly dodnes. Svou barokní tvář dostala fasáda domu zhruba o sto let později a v roce 1801 byl dům doupraven některými klasicistními detaily, například polygonálním arkýřem na rohu Malého a Staroměstského náměstí. Posledními úpravami podle návrhu architekta Pavla Janáka si objekt prošel koncem 30. let 20. století a provedené změny jsou patrné hlavně v nadzemních patrech. Oba domy byly po začátku tisíciletí opuštěné a čekaly na své nové využití. To přišlo v roce 2015 se Skautským institutem, který v budovách sídlí, provozuje tu svou kavárnu a pořádá různé kulturní akce. O dva roky později zde našlo své zázemí i Pražské kreativní centrum. Dnes tak můžete posedávat ve stínu pavlačí s kávou nebo pivem a chytat tvůrčí inspiraci anebo sem vyrazit na koncert nebo filmové promítání.

Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.