Florentinum

Stavba, která i po letech budí vášně a rozpaky v sobě ukrývá jeden z „nejmodernějších“ vnitrobloků na území Prahy. Celá historie bloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci je poznamenána výstavbou Masarykova nádraží v roce 1845. Tím se z okolí, které bylo dříve poseté malými zahrádkami bohatých měšťanů, změnilo na přepravní středobod Prahy a okolní parcely vzrostly na ceně. Na pozemku čp. 1020, který stojí přímo naproti kolejím, stával původně monumentální novorenesanční dům s obrazárnou a luxusními byty 19. století. Tento dům a další menší stavby v uliční frontě byly v roce 1983 strženy, aby ustoupily ještě monumentálnější budově Rudého práva. Když už by si člověk myslel, že větší dům v bloku postavit nepůjde, přišla v roce 2012 investiční skupina Penta s nápadem na výstavbu nového administrativního paláce Florentinum. Samotný dům opravdu zabírá podstatnou část celého bloku a výškově převyšuje své sousedy v ulici o více jak tři podlaží. Po výstavbě bylo Florentinum největším kancelářským komplexem v Praze postavené v jedné stavební etapě, a to díky svým neuvěřitelným 126 000 m² podlahové plochy. Aby bylo vůbec možné prosvětlit všechny vnitřní prostory, musela budova chtě nechtě mít vnitřní atrium. Tento vnitroblok nazvaný piazza, je kolem dokola obehnán skleněnými fasádami Florentina a nabízí zaměstnancům i návštěvníkům možnost strávit nějaký čas venku nebo si dát něco dobrého k jídlu a pití v jedné z místních kaváren. Na piazzu kompozičně navazuje i Desfourská zahrada, která přiléhá na východní křídlo administrativního paláce. Je pojmenována po neoklasicistním paláci z roku 1845, který tvoří nároží ulice Na Florenci. S otevřením Florentina zároveň Praha získala novou pasáž, která propojuje ulici Na Poříčí právě s piazzou a umožňuje průchod celým blokem až před Masarykovo nádraží.

Otevírací doba:
po–ne 7:00 – 22:00

Na Florenci 2116, Nové město, 110 00

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.