Pasáž Černá růže

Dům U Černé růže v ulici Na Příkopě se může pyšnit hned několika stavebními styly a důkazy kreativní tvorby architektů v průběhu staletí. Romantická klasicistní fasáda z roku 1847 je jedním z nejhodnotnějších dokladů raného klasicismu u nás. Novorenesanční změny interiérů z 80. let 19. století jsou zase zajímavé tím, že za nimi stál architekt historické budovy hlavního nádraží a budovy dnešního Ministerstva průmyslu a obchodu, Josef Fanta. Pro naši skleněnou trasu je však stěžejní část propojující ulici Na Příkopě a Panskou. Pochází ze 30. let a byla vedena podle projektu Oldřicha Tyla, který je i autorem jedné z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb u nás, Veletržního paláce. Úprava dvorany za domem U Černé růže měla za cíl vytvoření průchozí pasáže. Nad ní se rozprostírá sklobetonová klenba obsahující množství luxfer. Za povšimnutí stojí to, že tento typ výplně byl použit i v podlaze ochozů nákupního domu. Díky tomu působí velice vzdušně a lehce. V 60. letech zde přibyly „nánosy“ takzvaného bruselského stylu (vžité označení pro užité umění a architekturu konce 50. a 60. let, které stylově reagují na úspěch a řadu ocenění, které přinesla účast Československa na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), například dvojité spirálové schodiště. Na konci minulého století byla však pasáži navrácena původní funkcionalistická podoba a tyto prvky byly odstraněny. Dnes se sice svezete na eskalátoru, ale je na pováženou, zda je zapotřebí odstraňovat kvalitní architektonické prvky různých dob, jen pro puristické navrácení původního vzhledu, který už stejně nebude autentický.

Na Příkopě 853/12, 110 00, Praha 1 – Nové Město

Václav Kopta o pasáži Černá růže

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.