Hlavní budova České pošty

Hlavní budova České pošty v Jindřišské ulici je postavena v novorenesančním stylu a jejím autorem je Antonín Brandner. Stojí na místě, kde se ve 14. století nacházela zahrada Angela z Florencie, dvorního lékárníka Karla IV. Ta byla později nahrazena klášterem řádu celestinek od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klášter byl po josefínských reformách zrušen a v roce 1871 se na jeho místě začala stavět pošta. Budova byla v průběhu své existence několikrát rekonstruována a dostavována. Ve třicátých letech minulého století se dokonce uvažovalo o její dostavbě na desetipatrovou budovu, k tomu však naštěstí nikdy nedošlo. Srdcem budovy je velká odbavovací hala s přepážkami, která dříve sloužila jako dvůr k zajíždění poštovních vozů. Hale vévodí velká prosklená střecha a nástěnné malby od Karla Vítězslava Maška, významného představitele českého symbolismu a secese, zobrazující botanické motivy a scény z dopravy a poštovnictví. Budova pošty nabízí kromě obvyklých služeb i jednu kuriózní, starou více než sto let. Tou je potrubní pošta. Z budovy vychází pět, zejména podzemních, tras, které propojují poštu s dalšími poštovními úřady. Zásilky jsou uloženy v pouzdrech a poháněny v potrubí stlačeným vzduchem. Celý systém měří asi 55 kilometrů a na třech místech překračuje Vltavu. Zásilka z hlavní pošty je na Pražském hradě za 8 minut.

Jindřišská 909/14, 110 00, Praha 1 – Nové Město

Václav Kopta o hlavní budově České pošty

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.