Morzinský dům

První zmínky o Morzinském domě pocházejí již z roku 1501, patrně je tedy až renesančního původu. Stejně jako ostatní domy v ulici byl i ten Morzinský později výrazně proměněn v rámci vrcholně barokní přestavby ze začátku 18. století a následně i pozdně barokní přestavby, která je dodnes patrná na fasádě. V obdélném rámovaném poli s dekorem nad vstupním portálem byl umístěn obraz Madony Svatotomášské. Na průčelí visel do 60. let 20. století a sloužil jako domovní znamení. V roce 2006 byl ale obraz sundán a uložen do sbírek Muzea hlavního města Prahy. Podle internetových zdrojů to vypadá, že byl dům na konci října roku 2020 prodán novému majiteli. Třeba v něm nový kupec probudí i nový život!

Nerudova 222/38, 118 00 Praha 1

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.