Dům U Červeného orla

Jeden z nejužších domů v celé Nerudově ulici s domovním znamením červeného orla. První zmínka pochází z roku 1403, postupně byla však podoba měněna kvůli úpravám po požárech, kterými byly domy zasaženy. Domovní znamení bylo na čelní fasádu umístěno v roce 1633, kdy byla stavba kompletně dokončena. V druhé polovině 18. století byl původní jednopatrový dům zvýšen na dvoupatrový, později přibylo ještě další patro. Dnešní vzhled pochází právě z 18. století, a to z jeho třetí čtvrtiny. Průčelí je rokokové, nad okny je patrná bohatá štuková výzdoba. V nadokenní římse středního okna v prvním patře je malba orla na skále. V přízemí se v 17. století nacházela lékárna. Současná pražská památková rezervace je založena na unikátnosti městské zástavby. Vývoj řemesla, obchodu, a i vlastního stylu bydlení přispěl k nebývalé organičnosti města. Domy často měnily majitele, gotické klenby byly upozaděny renesanční fasádou, později byla renesance nahrazena právě barokní podobou. Praha se postupně přetvářela v architektonicky plastické dílo se spoustou krásných detailů. I na domě U Červeného orla jsou historicky hodnotné zachované konstrukce a detaily dokládající postupný vývoj napříč přicházejícími architektonickými styly. Tento typ architektury je pro ulici typický, proto se jdeme podívat ještě na další dva příklady. Hurá k domu U Ducha svatého.

Nerudova 207/6, 118 00 Praha 1

    Pro co nejlepší fungování využíváme v Mapamátkách souborů Cookies. Dalším prohlížením těchto webových stránek s jejich použitím souhlasíte.