Dům U Červeného orla

Jeden z nejužších domů v celé Nerudově ulici má na domovním znamení červeného orla. Ačkoliv první zmínka o této stavbě pochází z roku 1403, postupně byla podoba budovy měněna kvůli úpravám po požárech, kterými byly i okolní domy zasaženy. Dnešní vzhled odráží přestavby z třetí čtvrtiny 18. století. Průčelí je rokokové, nad okny je patrná bohatá štuková výzdoba. V nadokenní římse středního okna v prvním patře je malba orla na skále. V 17. století se v přízemí domu nacházela lékárna. Nerudova ulice, ve které stojí hned několik domů z našich tras, je součástí pražské Královské cesty. Po ní jezdily korunovační průvody, mířící přes Staré Město a dnešní Malou Stranu až ke katedrále svatého Víta na Hradě. Zkuste si všimnout, kolik z těchto okolních staveb ztratilo svou dávnou slávu a jsou zanedbané nebo dokonce prázdné.

Nerudova 207/6, 118 00 Praha 1

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.