Desfourský palác

Desfourský palác je pozdně klasicistní třípatrový nárožní dům, hodnotný zejména pro své interiéry – ty jsou bohatě zdobeny dobovými nástěnnými malbami, stěnami z umělého mramoru, pozlacenými lustry, štukovou výzdobou a mozaikovými podlahami. Velmi ceněné je také třípodlažní schodiště se sloupy z hnědého mramoru. Stavba paláce začala v roce 1845 podle návrhů architekta Josefa Krannera, jednoho z nejvýznamnějších architektů 19. století, který se mimo jiné podílel i na dostavbě katedrály svatého Víta. Již v průběhu stavby střídal majitele, a tak tomu bylo i nadále. Kvůli nešetrným úpravám byly zničeny některé hodnotné prvky a v určitou dobu se zvažovalo i o celkovém zbourání paláce. V roce 1982 byl dům prohlášen za nemovitou kulturní památku a v roce 1995 přešel do vlastnictví hlavního města Prahy. Zůstal však prázdný. V letech 2015, 2018 a 2019 se stal místem konání festivalu 4+4 dny v pohybu, jehož cílem je oživování objektů různými druhy současného umění. V září roku 2020 byl svěřen do užívání Muzea města Prahy, jedná se o jeho kompletní rekonstrukci a následném využití pro potřeby muzea.

Na Florenci 1023/21a, 110 00 Praha 1

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.