Vltavská filharmonie

Tady zakotví hudba! Pod tímto heslem je v současnosti prezentován návrh nového koncertního sálu pro Prahu. Takzvaná Vltavská filharmonie, která má vrátit hlavní město i zbytek republiky zpět na hudební mapu Evropy, je projekt připravovaný v místě současné zastávky metra Vltavská na pomezí Holešovic a Letné. Samotná příprava této „budovy století“, jak ji popisují odborníci i městští radní, započala už v roce 2010 založením Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Není se čemu divit. Poslední budovou určenou pro symfonickou hudbu je Obecní dům, který letos slaví už své 110. narozeniny. Praze tak žalostně chybí moderní instituce, jenž by svými technickými nároky a kvalitou akustiky dokázala obstát mezi konkurencí na světovém poli hudby.

Kam ale takovou instituci umístit? Mezi adepty bylo více než 25 lokalit v užším i širším centru města, ale jen jedna z nich dokázala splnit všechny podmínky pro tak náročný provoz. Plocha na Vltavské je v současnosti zanedbaným územím, ovšem s dostatečnou plochou a neuvěřitelnou dopravní obslužností, čítající metro, vlak, tramvaj nebo loď. Právě i kontakt s řekou byl klíčovým ve své symbolické rovině, jelikož umístění u Vltavy je vlastní mnohým kulturním svatostánkům Prahy, v čele s Národním divadlem, Žofínem a Rudolfinem. Na základě vybraného místa byla v roce 2021 vyhlášena architektonická soutěž, které se zúčastnilo 120 týmů z celého světa.

Odborná porota se pak v květnu 2022 jednohlasně shodla na vítězném návrhu od dánského studia BIG pod vedením architekta Bjarkeho Ingelse. Ocenila hlavně prostorovou jednoduchost a přehlednost provozu, stejně tak urbanistické řešení, které počítá s velkým náměstím mezi současnou budovou elektrických podniků a budoucí filharmonií. Samotná budova připomíná vzdouvající se vlny Vltavy, díky pochozímu systému střech, které na sebe navazují a je možné po nich vystoupit až na úplný vrchol stavby. Součástí filharmonie bude hlavní sál s kapacitou pro 1800 posluchačů, dva menší sály pro komornější využití a další doplňující funkce jako oddělení Národní knihovny, hudební zkušebny, coworking nebo restaurace. A časový horizont? V současnosti je projekt teprve na začátku, ale podle některých odhadů, bychom novou filharmonii mohli mít už za deset let. Zdalipak už slyšíte příchod stavby, která se nesmazatelně zapíše do pražského panoramatu i srdcí všech milovníků klasické hudby a současné architektury?

Vltavská, 170 00 Praha 7-Holešovice

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.