VFN Urologická klinika

Urologická klinika na Karlově vznikla v 70. letech podle návrhu Vlastislava Růžičky a Borise Rákosníka. Lokalita pro stavbu kliniky byla vybrána s ohledem na záměr přistavět ke stávající klinice v této části Prahy zdravotnické centrum a projekt měl prý velkou podporu komunistů. Ti, vzhledem ke svému věku, často řešili problémy s prostatou, a tak byla stavba označena jako prioritní. Projevilo se to na rozpočtu, rychlosti výstavby i vyšším standardu lůžkové části. Budova je rozdělena na dvě části, mohutnou patrovou podnož a na ní sedící kvádr s pravidelnými horizontálními pásy. V interiéru se nachází plastika s motivem rodiny od autorské dvojice Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, kterou můžete najít hned za vchodovými dveřmi. Brutalistní budova prý měla dle zadání vstoupit do kontextu ostatních staveb citlivě. Nová budova nesměla ovlivňovat nebo narušovat pražské panorama ani okolní historické budovy, materiál fasády kliniky na ně měl navazovat a reflektovat je. Kabřincový obklad fasády, který je tvořen tenkými kameninovými cihlami, reaguje na režné cihly blízké novogotické Zemské porodnice. Keramické obklady a betonové plochy, nepravidelně vystupují ze stavby, což dodává stavbě dramatičnost.

Ke Karlovu 459/6, 128 00 Praha 2

Pavlína Krásná o VFN Urologické klinice

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.