Pragerovy kostky

Vlastní sídlo Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP), kterému se přezdívá „Pragerovy kostky“. Názvu dalo vznik jméno architekta – Karel Prager – a tvar konstrukce. Jde o komplex tří kancelářských budov A, B, C a nachází se v původní zahradě Emauzského kláštera. Dodnes tato stavba vyvolává rozporuplné názory, stejně tak jako jiné budovy Karla Pragera (např. Nová budova Národního Muzea). Šlo o plánované sídlo Projektového ústavu Výstavby hl. m. Prahy a bylo vybudováno během let 1969–1973. Později měly přibýt ještě dva další pavilony, ovšem k výstavbě nikdy nedošlo. Objekt A obývá Centrum architektury a Městského plánování (CAMP), které vřele doporučujeme navštívit! Dva zbylé objekty jsou sídlem Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR). Mezi budovami v přízemí se nachází vnitřní atrium s výtvarnými díly – nástěnnými reliéfy z kameniny od blíže neurčeného autora a volnými plastikami od Heleny Trubáčkové-Zenklové. Při vstupu z Vyšehradské ulice si nezapomeňte všimnout plastické železobetonové stěny s prostupy provedené podle návrhu sochaře Miroslava Chlupáče. Dalším cenným prvkem stavby je kabřincový obklad soklů – režný obklad vyrobený z cihlářského jílu, který se nachází i v interiérech budovy.

Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2

Pavlína Krásná o Pragerových Kostkách

    Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

    Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.