Pragerovy kostky

Projektový ústav hl. města Prahy vznikl na přelomu 60. a 70. let. Autorem je Karel Prager, který svůj projekt zasadil do zahrady kláštera Na Slovanech, zvaného Eumazy. Prager předpokládal demolici bytového domu na rohu Karlova náměstí, k demolici ale nikdy nedošlo. Z plánovaných pěti kostek tak byly realizovány jen tři. Speciální konstrukce vytváří dojem, že stavby levitují nad zelenou plochou a přispívají k meditačnímu charakteru prostředí. Návrh byl široce diskutován veřejností. Vedly se dlouhé debaty o tom, zda vedle gotického chrámu může být postaven ultramoderní komplex. Prager na výsledky diskuze nečekal a s velkým rizikem nechal na vlastní náklady vytvořit ocelovou konstrukci. Po dokončení stavby se do objektu nastěhoval mimo jiné Pragerův ateliér Gama. Dnes zde sídlí Institut plánování a rozvoje (IPR), který se k objektu chová mimořádně citlivě. Vytvořil zde Centrum architektury a městského plánování (CAMP), kde se pořádají přednášky a výstavy o architektuře a urbanismu. Mezi budovami v přízemí se nachází vnitřní atrium s výtvarnými díly – nástěnnými reliéfy z kameniny od blíže neurčeného autora a volnými plastikami od Heleny Trubáčkové-Zenklové. Při vstupu z Vyšehradské ulice se nachází plastická železobetonová stěna s prostupy, provedená podle návrhu sochaře Miloslava Chlupáče.

Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2

Pavlína Krásná o Pragerových Kostkách

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.