Nová budova Národního muzea

Před sebou můžete vidět splynutí moderního klasicismu a českého brutalismu. K někdejší burze z let 1936–1937 totiž přibyla dostavba “domu nad domem”. Rekonstrukce a přístavba měla velmi složité zadání, jelikož budova se nachází v těsné blízkosti železnice a Národního muzea. Burzovní budova byla navíc kulturní památkou. Soutěž pro 6 vyzvaných kolektivů vyhrál návrh architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. Realizace proběhla mezi lety 1966–1973. Proč Prager vyhrál soutěž? Jeho řešení nejlépe vyhovovalo složitému zadání a zasazení přístavby do kontextu okolní zástavby. Budova Federálního shromáždění obklopuje ze tří stran objekt bývalé burzy. Ctí její klasicistní část a nechává jí vyniknout. Vedle je postavena kamenná stěna, od burzy osazená za mírnou nikou, za stěnou je přistavěna část s prosklenou fasádou, která je buď zavěšená jen na lehkých kovových rámech, nebo je zde využita fasáda strukturální/terčová, která zde byla použita poprvé v celém ČSR. Dům nad domem stojí na 4 sloupech, umístěných na nárožích budovy. 17. listopadu roku 2020 byla u budovy odhalena socha s názvem Plamen od sochaře Antonína Kašpara. Socha připomíná tragickou sebevraždu Jana Palacha, která se v roce 1969 stala v blízkosti Národního muzea. S umístěním sochy počítal již Karel Prager, v době normalizace bylo však původní návrh Miloslava Chlupáče zakázáno realizovat.

Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 1

Pavlína Krásná o nové budově Národního Muzea

    Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

    Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.