Centrální dispečink DPP

Doplatková pokladna, kde zaplatit pokutu. I tak by se dala vyložit zkratka DPP. Ve skutečnosti jde o Centrální dispečink Dopravního podniku hlavního města Prahy, který se na místě tyčí do oblak od 70. let, kdy byl zahájen provoz první trasy metra. Autory jsou Vratislav Růžička a Eva Růžičková, a ačkoliv vás stavba nemusí tolik překvapit z ulice, z vyhlídky na Hradčanském náměstí budete přemýšlet, kde se tam to obrovské monstrum vzalo. Když stojíte přímo u dopravního podniku, nepůsobí tak monumentálně. Budova z každého úhlu pohledu vypadá trochu jinak, což je dáno strukturou fasády. Tato ohromná budova nahradila svým půdorysem 5 původních domů. V zadní části pozemku byla přičleněna k objektu obrovská černá věž ukrývající řídicí centra pražské dopravy. V různých patrech jsou rozmístěny dispečerské uzly, nejen veřejné dopravy, metra, tramvají nebo autobusů, ale také centrála dopravní policie a řízení provozu tunelů.

Na Bojišti 1452, Nové Město

Pavlína Krásná o Centrálním dispečinku DPP

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.