Centrální dispečink DPP

Paralelně se zahájením provozu první trasy metra v roce 1974 vznikala po dobu šesti let budova Centrálního dispečinku Dopravního podniku Praha. Nejprve byla jeho řídící centrála ukryta pod zemí, v jednom ze čtyř suterénů nad stanicí I. P. Pavlova, než se roku 1978 vynořila na povrch. Bohužel na místě, kde kvůli tomu bylo zdemolováno šest neorenezančních činžovních domů. Stavba byla realizována manželskou dvojicí architektů Vratislavem a Evou Růžičkovými a tvoří ji trojice vzájemně propojených železobetonových kvádrů zakončených stříbrnou korunou z „naježených“ antén. Stupňovitá fasáda, která je vertikálně i horizontálně členěná, nepůsobí díky plastickému ztvárnění tak monstrózně. Z ulice Na Bojišti působí o tři patra vyšší centrální dispečink vcelku v souladu s okolní zástavbou. V zadní části pozemku, otevřeného do Kateřinské zahrady, však budova nabývá na výšce a černý maják se stříbrnou korunou se tyčí nad korunami stromů. Uvnitř kovové fasády se ukrývají důležité dispečerské uzly, jak veřejné dopravy, tak centrály dopravní policie nebo provozu tunelů. Výstavba budovy znamenala brutální zásah do městské památkové rezervace, architektonické ztvárnění je však třeba hodnotit kladně – především fasádu. Mimořádně přísný výraz černých, plechových prvků lze jen těžko napodobit. Unikátní je také centrální schodiště, protínající obvyklý pětitraktový kancelářský půdorys.

Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2

Pavlína Krásná o Centrálním dispečinku DPP

    Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

    Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.